ما کی هستیم؟

ازدواج، یک پیوند اجتماعی- زیستی است که بعد فکری و اندیشه‌ای آن نیاز به آموزش و کسب مهارت دارد و عدم شناخت و آگاهی زوجین از مسایل ازدواج، افزایش ناسازگاری میان زوجین، مشکل در روابط با خانواده‌ها، انتظارات نامعقول از یکدیگر، آسیب‌های نوظهور اجتماعی و فرهنگی، سطحی‌نگری به زندگی زناشویی و کوچک شمردن مشکلات موجب افزایش آمار طلاق می‌شود. در سال‌های گذشته، آگاهی‌های پیش از ازدواج از طریق خانواده و به صورت چهره به چهره با مشاهده معیارهای رایج در عرف جامعه صورت میپذیرفت، اما در سال‌های اخیر، با تغییرات خانواده و فرصت کم و ارتباط محدود اعضاء خانواده با یکدیگر، زمان مناسب برای انتقال اطلاعات و آموزش در درون خانواده کاهش یافته است. از سوی دیگر آمار بالای طلاق نشاندهنده عدم وجود دانش کافی در حین انتخاب همسر مناسب و همچنین عدم یادگیری مهارت‌های لازم در زندگی مشترک است. از اینرو، دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان مصمم گردید با بهره‌مندی از امکانات و زیرساخت‌های موجود زمینه ارایه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای برای عموم جوانان، خانواده‌ها و متخصصان عرصه ازدواج و خانواده در زمینه آگاه‌سازی و کمک به شکل‌گیری ازدواجه‌ای موفق و پایدار را در قالب راه‌اندازی سامانه ملی ازدواج و خانواده ایجاد کند. شایان ذکر است این دفتر سابقه فعالیت در زمینه ارایه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به جوانان و خانواده‌ها را در سالیان گذشته دارد و به تعداد بالایی از جوانان خدمات حوزه ازدواج و خانواده را ارایه نموده است.

اهداف مرکز