توضیحات دوره

این دوره ویژه اساتید دوره ها و کارگاه های آموزشی ازدواج طراحی شده و شامل درسنامه هایی با موضوعات زیر است:

 استاد تهرانی

جلسه اول: آمادگی های پیش از ازدواج

1- ضروری بودن برنامه های آموزشی 2- نقش زوج در رابطه با همسر در زندگی 3- بررسی تفاوت های افراد با همدیگر

 

جلسه دوم: خودشناسی قبل از ازدواج

1- عوارض برطرف نکردن بیماری ها 2- چالش های عدم شناخت طرف مقابل در زندگی 3- شناخت ویژگی های شخصیتی افراد

 

جلسه سوم: مولفه های عاطفی در انتخاب همسر

1-ملاک های انتخاب همسر 2- عقل معیار خوبی برای سنجه های ازدواج 3- فاکتورهای مورد بررسی برای ازدواج

 

جلسه چهارم: مولفه های عقلی در ملاک های انتخاب همسر 1

1- اصالت از مولفه های عقلی انتخاب همسر 2- سلامت از مولفه های عقلی ازدواج 3- اهمیت و بررسی گذشته طرف مقابل

 

جلسه پنجم: مولفه های عقلی در ملاک های انتخاب همسر 2

1- بررسی شباهت جنسیتی بین زن و مرد 2- بررسی شباهت فرهنگی بین دختر و پسر 3- بیان شباهت اقتصادی بین دختر و پسر

 

جلسه ششم: تفاوت های جنسیتی بین زن و مرد

1- تناسب زن و مرد در زندگی 2- بیان فرق بین تناسب و شباهت 3- اهمیت نیازهای متفاوت و نقش آن در انتخاب همسر

 

جلسه هفتم: بررسی مهارت یا عقلانیت در زندگی مشترک

1-بیان چالش های زندگی مشترک و نقش عقلانیت 2- چگونگی سنجش عقلانیت و مهارت دختر و پسر 3- بیان آسیب ارتباط بلندمدت

 

جلسه هشتم: روش های انتخاب همسر

1- معیار انتخاب همسر 2- روش سنتی انتخاب همسر 3- روش مدرن انتخاب همسر

 

جلسه نهم: روش های پیدا کردن همسر

1- دیدگاه های افراطی پیدا کردن همسر 2- دیدگاه های تفریطی در پیدا کردن همسر 3- دیدگاه معتدل در همسریابی

 

جلسه دهم: فرآیند آشنایی تا ازدواج1

1- مرحله اول: ارزیابی حس دورنی نسبت به طرف مقابل 2- مرحله دوم: ارزیابی اصول اولیه فرد 3- مکان گفتگو و چگونه صحبت کردن

 

جلسه یازدهم: فرآیند ازدواج تا آشنایی 2

1- نحوه طی شدن فرآیند آشنایی تا حصول نتیجه 2- دیدارهای خانواده ها برای شناخت فرهنگ طرفین 3- ارزیابی اصول و میزان هماهنگی با طرف مقابل

جلسه دوازدهم: نگرانی های جوانان برای ازدواج

1-رویکردهای مقابله با نگرانی های پیش از ازدواج 2- همدلی کردن با جوانان نسبت به مشکلات پیش از ازدواج 3- چالش های تاخیر انداختن در ازدواج

 

جلسه سیزدهم: بررسی گرایش های عاطفی قبل از ازدواج

1- اهمیت به کارگیری صحیح نیاز و ارتباط عاطفی 2-عوارض تجربه عاطفی پیش از ازدواج 3- چالش های عاطفی پس از ازدواج

 

جلسه چهاردهم: تراکم اطلاعات و نقش آن در ازدواج

1- آسیب های تراکم اطلاعات در ارتباط با جنس مخالف 2- تاثیر فضای مجازی در ارتباط جنسی زوجین 3- آسیب های ایده آل طلبی در انتخاب همسر

 

 

استاد سید کمیل حسینی

 

جلسه اول: اهمیت پرداختن به مباحث جنسی

1- چرایی اهمیت پرداختن به مباحث جنسی 2- چیستی غریزه جنسی 3- تمایز غریزه جنسی و فرق آن با دیگر غرائز 4- مهم بودن غریزه جنسی در پویایی جامعه

 

جلسه دوم: راهبردهای هویت جنسی

1- راهبرد هویت جنسی 2- کاهش تحریک جنسی در فضای خانه و جامعه 3- تامین کردن هویت جنسی در خانواده 4- راهبرد خویشتن داری و کاهش آسیب

 

جلسه سوم: هویت دهی راهبرد سالم جنسی

1-اختلالات هویت جنسی 2- پذیرش هویت جنسی و متعلقاتش 3- دوست داشتن جنسیت خود از ناحیه مرد و زن

 

جلسه چهارم: نشانه های اختلالات هویت جنسی

1- فرار از هم جنس از نشانه های اختلالات جنسی مردان 2- گرایش به تفریحات جنس مخالف از نشانه های هویت جنسی 3- دلایل پوشیدن لباس جنس مخالف

 

جلسه پنجم: نشانه های اختلالات هویت جنسی

1-نکاتی در مورد اختلالات جنسی 2- میل جنسی و نقش آن در زناشویی 3- تربیت نادرست و بروز مشکلات آن در افراد 4- تقسیم بندی های میل جنسی

 

جلسه ششم: افرادی که در رفتار جنسی دچار مشکل هستند

1-بیان معضلات جنسی 2- بیان اختلالات نعوظ مردان 3- حل کردن اختلالات جنسی قبل از ازدواج

 

جلسه هفتم: چه مباحثی در انتخاب همسر باید دانست

1-نگاه های غلط در مورد کفویت جنسی 2- تصورات غلط در خواستگاری بین زن و مرد 3- دقت کردن در محتوای مباحث ازدواج

 

جلسه هشتم: شناخت ملاک های اساسی در انتخاب همسر

1-بیان ملاک های اساسی خواستگاری 2-امید به آینده در معیارها 3- ملاک های امتیازی خواستگاری

 

جلسه نهم: تصورات ذهنی غلط متاثر از رسانه ها

1-متفاوت بودن زیست حقیقی با مجازی 2- نمونه هایی از تصورات غلط متاثر از رسانه ها 3- واقعی بودن عشق

 

جلسه دهم: پاسخ به سوالات مسائل جنسی 1

1- تمنیات جنسی جزء غرائز مردان 2- چگونگی و کیفیت سوال جنسی 3- مراجعه به مشاور راهکاری برای ازدواج خوب

 

جلسه یازدهم: پاسخ به سوالات مسائل جنسی2

1- ملاک های اطلاع از زیست جنسی گذشته همسر 2- سوالات ممنوعه در جلسات خواستگاری 3- مراجعه کردن به مشاور در خواستگاری

 

جلسه دوازدهم: نحوه ارتباط جنسی در دوران محرمیت1

1-چگونگی روابط جنسی در دوران محرمیت و عقد 2- احتیاط های دوران خواستگاری و آشنایی 3- تعهدآور بودن عقد رسمی

 

جلسه سیزدهم: نحوه ارتباط جنسی در دوران محرمیت2

1-کنترل کردن روابط جنسی و عاطفی قبل از آشنایی 2- بیان نکاتی در مورد عقد رسمی 3- نکات مهم قبل از ازدواج

 

استاد عباسی

 

جلسه اول: دانستن مسائلی قبل از ازدواج

1-چیستی و چرایی ازدواج 2- مراحل سه گانه ازدواج 3- دلایل مراجعه به مشاور

 

جلسه دوم: بیان انگیزه ها برای ازدواج 1

1- ضرورت مطالعه کردن پیرامون ازدواج 2- سه مولفه انگیزشی برای ازدواج 3- متفاوت بودن بین انگیزه و هدف

 

جلسه سوم: بیان انگیزه ها برای ازدواج 2

1- فرزندآوری و تربیت آن 2- دریافت حمایت و مراقبت

 

جلسه چهارم: بیان انگیزه ها برای ازدواج 3

1- رسیدن به رشد و تعالی 2- خود فراروی از مادیات در ازدواج 3- انتخاب همسر با توجه به ارزش های تعالی

 

جلسه پنجم: بیان حقوق زن و مرد در زندگی مشترک 1

1- ضرورت دانستن حق همسر در فضای زندگی مشترک2- تناسب میان حق همسر و نقش او در خانواده 3- نقش پررنگ زن در امانتداری در خانواده

 

جلسه ششم: بیان حقوق زن و مرد در زندگی مشترک 2

1- تکیلف آور بودن حقوق همسر 2- بیان تکالیف مشترک بین زن و مرد

 

جلسه هفتم: بیان مولفه های پیش از ازدواج

1- نشانه بلوغ پیش از ازدواج 2- چیستی بلوغ اقتصادی 3- ویژگی های مرد با هویت جنسی و جنسیتی کامل

 

جلسه هشتم: بیان شرایط ازدواج موفق 1

1- ویژگی های بعد ارتباط اجتماعی 2- اعتماد اساسی در رابطه بلوغ روانی و اجتماعی 3- بعد شناختی روانی و اجتماعی

 

جلسه نهم: بیان شرایط ازدواج موفق 2

1- بیان صفات شخصیتی انسان 2- هنجار پذیر بودن انسان ها 3- بررسی ابعاد رفتاری انسان برای ازدواج

 

جلسه دهم: ملاک ها و معیارهای فردی و اجتماعی انتخاب همسر

1- نقش اهداف در انتخاب همسر 2- تبیین شش معیار برای انتخاب همسر

 

جلسه یازدهم: چرا افراد در انتخاب همسر اشتباه می کنند

1- بیان چرایی انتخاب اشتباه همسر 2- بیان مسائلی از انتخاب اشتباه همسر

 

 

استاد عزت طلب

جلسه اول: موضوع و اهداف تدریس

1- نسبت آموزش و تدریس 2- بیان ویژگی های تدریس 3- اهداف تدریس

 

جلسه دوم: روش مناسب تدریس در کارگاه های خانواده

1- توجه داشتن به تمایز در یادگیری 2- شناخت سبک یادگیری و برنامه ریزی برای ارائه محتوا 3- پیشنهادات در مورد فرآیند کارگاه های ازدواج 4- توجه کردن به موضوع شناسی در کارگاه

 

جلسه سوم: بررسی تطبیقی روش تدریس سنتی و نوین 1

1- بیان روش تدریس سنتی 2- تبیین روش تدریس نوین 3- ویژگی های روش سنتی و نوین

 

جلسه چهارم: بررسی تطبیقی روش تدریس سنتی و نوین 2

1- آموزش فراگیر محور 2- جایگاه زمان در روش تدریس سنتی و نوین 3- آموزش مشارکتی 4- آموزش مبتنی بر همکاری

 

جلسه پنجم: روش های نوین تدریس

1- آموزش مبتنی بر تفکر 2- روش آموزش مبتنی بر مباحثه 3- بیان آموزش خدمت محور 4- روش نمایش تیمی برای تدریس

 

جلسه ششم: روش های تدریس در کارگاه آموزشی

1- روش الگوی آموختن کنترل خود در تدریس 2- روش استفاده از سمینار در تدریس 3- شیوه های تدریس کارگاهی 4- شیوه های پرسیدن سوال در کارگاه

 

جلسه هفتم: شیوه اجرای کارگاه آموزشی

1- شیوه های ایفای نقش در کارگاه 2- مزایای ایفای نقش در کارگاه 3- نکات اجتناب ناپذیر در اجرای کارگاه 4- روش مدیریت کارگاه

جلسه هشتم: روش مدیریت کارگاه آموزشی و ارائه راهکار

1- رفتارهای تخریبی برای کارگاه 2- روش مدیریت کارگاه بی نظم 3- علل مربوط به محیط در بی نظم بودن کارگاه آموزشی

 

جلسه نهم: روش تسهیلگری در آموزش

1- وظیفه تسهیل گر در آموزش 2- مزایای تسهیل کردن آموزش 3- راهکار عملی برای تسهیل کردن آموزش 4- راهکار نظری برای تسهیل کردن آموزش

 

جلسه دهم: اصول اخلاق حرفه ای در آموزش 1

1- قابل اعتماد بودن از اصول اخلاق حرفه ای 2- منظم بودن از اصول اخلاق حرفه ای 3- صداقت و شفافیت از اصول اخلاق حرفه ای 4- حفظ حریم و مدیریت شوخی از اصول اخلاق حرفه ای

 

جلسه یازدهم: اصول اخلاق حرفه ای در آموزش 2

1- تخصص و ضرورت ارتقاء دادن علمی در کارگاه داری 2- نشان دادن تعهد نسبت  به کار 3- الزامات اخلاقی مدرس در کارگاه داری 4- خود مهارگری و خود تنظیمی در اجرای کارگاه

 

 

استاد کفیل

جلسه اول: کفویت اعتقادی در زوجین 1

1- ابعاد کفویت 2- بررسی کفویت اعتقادی در زوجین 3- آسیب های عدم کفویت اعتقادی 4- اهمیت کفویت اعتقادی 3- آسیب های عدم کفویت اعتقادی 4- اهمیت کفویت اعتقادی

 

جلسه دوم: کفویت اعتقادی در زوجین 2

1- نحوه میزان سنجش اعتقادی 2- موسیقی و ماهواره از موارد اختلافی در کفویت اعتقادی 3- دینداری های شخصی در جامعه کنونی 4- آشنایی 3 تا 6 ماه برای شناخت بیشتر زوجین

 

جلسه سوم: کفویت اجتماعی زوجین

1- کفویت اجتماعی خانواده ها در زوجین 2- ارتباط های چهارگانه در ازدواج 3- تبیین مرزهای گسسته و پیوسته در ازدواج 4- کفویت به جهت تعداد اعضای خانواده

 

جلسه چهارم: کفویت ساختار خانواده در زوجین

1-الگوی توزیع قدرت در خانواده ها 2- عوامل اختلافی در عدم تناسب خانوادگی 3- تفاوت خانواده گسترده و هسته ای 4- تفاوت فرهنگ در خانواده گسترده و خانواده هسته ای

 

جلسه پنجم: کفویت اقتصادی در زوجین

1-بررسی کفویت اقتصادی در زوجین 2- لزوم عدم وجود تضاد طبقاتی در کفویت اقتصادی 3- عواقب عدم کفویت اقتصادی 4- نقش رشدیافتگی عقلی در کفویت اقتصادی

 

جلسه ششم: کفویت اجتماعی در زوجین 1

1- تاثیرپذیری کفویت اجتماعی از کفویت اقتصادی 2- عوامل موثر موثر در کفویت اجتماعی 3- جایگاه شغل در کفویت اجتماعی 4- عواقب عدم کفویت شغلی در زوجین

 

جلسه هفتم: کفویت اجتماعی در زوجین 2

1- بررسی میزان تحصیلات در کفویت اجتماعی 2- محاسن تحصیلات نزدیک بهم در زوجین 3- عواقب در اختلاف تحصیلات در روابط زوجین 4- نقش تحصیلات بانوان در کفویت اجتماعی

 

جلسه هشتم: سن مناسب ازدواج در زوجین

1- ابعاد مختلف سن مناسب ازدواج 2- قاعده کلی میزان تفاوت سن ازدواج 3- شروط ازدواج در سن بیشتر دختر

 

جلسه نهم: کفویت شناختی در زوجین

1- وجود تفاوت های روانشناختی در هر دو فرد 2- نحوه سنجش سلامت روان از هر فرد 3- مهم بودن تناسب شخصیتی در ازدواج 4- سلطه پذیری و سلطه جویی در زوجین

 

 

استاد نورعلیزاده

 

جلسه اول: بیان ضرورت و اهمیت خودشناسی

1-خودآگاهی پیش و پس از ازدواج 2- شناخت جهان بینی همسر برای ازدواج 3- راه های خودشناسی برای ازدواج

 

جلسه دوم: بیان سوالات خواستگاری و نقش آن برای شناخت

1- بررسی ابعاد خودشناسی 2- شناخت ویژگی های شخصیتی مخصوص خود 3- شناخت تست کتل و نقش آن در شناخت

 

 

جلسه سوم: بیان ویژگی های شخصیتی

1- کمک گرفتن از دیگران برای شناخت 2- شناخت ویژگی های شخصیتی و هویتی خانوادده 3- بررسی ویژگی های منفی و مثبت خانواده

 

جلسه چهارم: بررسی ابعاد ویژگی های ارزشی در ازدواج

1- شناخت ارزش های شخصی 2- بررسی موضوعات اخلاقی در زندگی 3- نقش ارزش در معیارهای ازدواج

 

جلسه پنجم: شناخت خود به جهت مادی

1- ضرورت شناخت همسر در امور زندگی 2- پیشینه افراد مادی گرا 3- روحیه بعضی از افراد تجمل گرا

 

جلسه ششم: سنجش ویژگی های شخص مورد نظر برای ازدواج

1-سوالات شناختی برای شناخت 2- تاکید بر داشتن بعضی از صفات در همسر3- محک زدن شخص مورد نظر

 

جلسه هفتم: خودکاوی و خودشناسی از ویژگی های تناسب سنجی1

1- ویژگی ها و شرایط طرف مقابل برای ازدواج 2- شناسایی مهم ترین خط قرمز طرف مقابل 3- معرفی تیپ شخصیتی

 

جلسه هشتم: خودکاوی و خودشناسی از ویژگی های تناسب سنجی2

1-شناسایی تیپ شخصیتی افراد با استفاده از تست کتل 2- ویژگی های تیپ شخصیتی الف 3- ویژگی های تیپ شخصیتی ب

 

جلسه نهم: سنجه سلامت شخصیت

1-تست هایی که خود آرمانی را می سنجند 2- دستورالعمل استفاده از جدول 3- خودپنداره و نقش آن در ازدواج

 

جلسه دهم: بررسی موانع رشد خودآگاهی

1- توقعات بش از اندازه فرد از خودش 2- ویژگی افراد متوقع 3- کمال گرایی شخص 4- ویژگی افراد مناسب برای ازدواج

 

 

خانم فیاض

جلسه اول:بررسی مسائل فرهنگی در ازدواج

1-روش مواجهه با آداب و رسوم متفاوت 2- چگونگی برخورد با خانواده های هسته ای 3- به تفاهم رسیدن دختر و پسر در جزییات 4- روش های اعلام برنامه ها به خانواده ها

 

جلسه دوم: تبیین مسائل اقتصادی در ازدواج

1- مانع بودن مسائل اقتصادی در ازدواج 2- راهکارهای برطرف کردن مانع اقتصادی 3- بیان مسئله کفویت ونقس آن در قوام خانواده

 

جلسه سوم: تاثیر مسائل خانواداگی در ازدواج

1- در میان گذاشتن مسائل جزیی بین دختر و پسر 2- تشویق برای مستقل دانستن دختر و پسر بعد از ازدواج 3- بیان مسئله کفویت و نقش آن در قوام خانواده

جلسه چهارم: نقش و بررسی تحصیلات در ازدواج

1-مطرح بودن تحصیلات به عنوان مانع 2- اشتباه راهبردی گره زدن ازدواج به تحصیلات 3- بیان آسیب های مجردی 4- راهکارهایی برای ازدواج همراه با تحصیلات

 

جلسه پنجم: مسئله سربازی و نقش آن در عدم ازدواج

1- مطلوبیت خدمت سربازی همزمان با ازدواج 2- چگونگی مانع بودن شغل برای ازدواج 3- ازدواج در پرتو رسید بلوغ عقلی و اکتسابی لوازمات حداقلی

 

جلسه ششم: مسئله مسکن و مانع شمردن آن برای ازدواج

1- شروع زندگی مشترک از مسکن حداقلی 2- جهیزیه مانع برای ازدواج 3- گفتگو کردن در مورد جهیزیه در همان جلسات اول 4- راهکارها برای ازدواج موفق

 

جلسه هفتم: بررسی معیارها و ایده آل ها برای ازدواج

1- شروع زندگی مشترک از مسکن حداقلی 2- پی بردن به عدم معیارهای کامل خود برای ازدواج 3- از بین رفتن منطق با وجود احساسات

 

جلسه هشتم: تلقی راحتی به وسیله ازدواج

1-واقع بینانه وارد شدن به زندگی مشترک 2- باوهای غلط نسبت به زندگی مشترک 3- رشدیافتگی در پرتو حل مسائل زندگی

 

جلسه نهم: راهکار برای انتخاب آگاهانه ازدواج

1- خودآگاهی نسبت به خویش 2- چگونگی شروع صحبت بعد از آشنایی 3- تعریف و یادداشت معیارهای خود برای ازدواج

مفید برای

اساتید دوره ها و کارگاه های آموزشی ازدواج

اساتید
مهدی عباسی
مهدی عباسی
مشاوره خانواده روانشناسی عمومی

استاد حوزه و دانشگاه دکتری روانشناسی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث محقق و پژوهشگر حوزه خانواده و ازدواج ریاست میز خانواده و عفاف قطب خانواده، اخلاق و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

محمدحسین کفیل
محمدحسین کفیل
روانشناسی بالینی راهنمایی و مشاوره مشاوره خانواده

عضو سازمان نظام روانشناسی مدرس کارگاه های ازدواج محقق و پژوهشگر حوزه ازدواج و خانواده

رامین عزت طلب
رامین عزت طلب
مشاوره خانواده

روانشناس و مشاور خانواده عضو سازمان نظام روانشناسی عضو شورای علمی انجمن خانواده مدرس کارگاه های تخصصی روانشناسی

مسعود نورعلیزاده
مسعود نورعلیزاده
روانشناسی بالینی مشاوره خانواده

استاد دانشگاه مشاور خانواده و ازدواج عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شاهد محقق و پژوهشگر حوزه خانواده و ازدواج

سیدکمیل حسینی
سیدکمیل حسینی
مشاوره خانواده

استاد دانشگاه دکتری جامعه شناسی فرهنگی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی آرمانا محقق و پژوهشگر

حسن تهرانی
حسن تهرانی
روانشناسی بالینی مشاوره خانواده

استاد دانشگاه دکتری مشاوره کارشناس رسمی صداوسیما مشاور ازدواج و خانواده

ریحانه فیاض
ریحانه فیاض
مشاوره خانواده

استاد دانشگاه رییس اداره تحول دفتر سلامت روان وزارت بهداشت عضو هیئت علمی علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی عضو بنیاد علمی نخبگان

نظرات کاربران
 • حسین گرامی
  حسین گرامی
  ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۹

  کارگاه بسیار مفید بود سپاس

 • محسن تصدیقی ثانی
  محسن تصدیقی ثانی
  ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۶

  سلام محتوا جلسات بسیار عالیست

 • یونس شاکری
  یونس شاکری
  ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۸

  سپاس از دوره های ارزشمندتون خداقوت

 • حسین گرامی
  حسین گرامی
  ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۵

  سلام دوره خوبی هست استفاده می کنیم

 • یونس شاکری
  یونس شاکری
  ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۶

  ممنون از دوره های ارزسمندتون

 • اکرم رحیمی
  اکرم رحیمی
  ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۶

  سلام ممنون از اساتید و دوستان برگزارکننده دوره ها .کلاسها عالی و بسیار کاربردی اند .اکرم رحیمی از مرکز ترنم مهر

 • اکرم رحیمی
  اکرم رحیمی
  ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۴

  سلام ممنون از اساتید و دوستان برگزارکننده دوره ها .کلاسها عالی و بسیار کاربردی اند .اکرم رحیمی از مرکز ترنم مهر

 • حمید وظیفه­ شناس
  حمید وظیفه­ شناس
  ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۲

  سلام لفا پاور پوینت هم بگذارید

 • شکوفه عسگری دستنائی
  شکوفه عسگری دستنائی
  ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۹

  سلام .کارگاهها بسیار عالی ومتناسب با نیاز ومشکلات جامعه مخاطب میباشد سپاس از شما بزرگواران

 • علیرضا سلیمی ریزی
  علیرضا سلیمی ریزی
  ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۷

  سلام ممنون بابت زحمات فراوان شما

 • خدیجه مساوات
  خدیجه مساوات
  ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۸

  سلام این کارگاها خیلی عالی هستن اینها ازمون هم دارند

 • زهرا امینی راستابی
  زهرا امینی راستابی
  ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۰

  سلام وقت بخیر زمان امتحان را لطفا اعلام کنین

 • فاطمه برکات
  فاطمه برکات
  ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰

  سلام ، وقت شما بخیر ، دوره ها بسیار مفید و کاربردی هستند ممنون از شما بزرگواران

نظر خود را با ما درمیان بگذارید