توضیحات دوره

استاد تهرانی

جلسه اول: آمادگی های پیش از ازدواج

1- ضروری بودن برنامه های آموزشی 2- نقش زوج در رابطه با همسر در زندگی 3- بررسی تفاوت های افراد با همدیگر

 

جلسه دوم: خودشناسی قبل از ازدواج

1- عوارض برطرف نکردن بیماری ها 2- چالش های عدم شناخت طرف مقابل در زندگی 3- شناخت ویژگی های شخصیتی افراد

 

جلسه سوم: مولفه های عاطفی در انتخاب همسر

1-ملاک های انتخاب همسر 2- عقل معیار خوبی برای سنجه های ازدواج 3- فاکتورهای مورد بررسی برای ازدواج

 

جلسه چهارم: مولفه های عقلی در ملاک های انتخاب همسر 1

1- اصالت از مولفه های عقلی انتخاب همسر 2- سلامت از مولفه های عقلی ازدواج 3- اهمیت و بررسی گذشته طرف مقابل

 

جلسه پنجم: مولفه های عقلی در ملاک های انتخاب همسر 2

1- بررسی شباهت جنسیتی بین زن و مرد 2- بررسی شباهت فرهنگی بین دختر و پسر 3- بیان شباهت اقتصادی بین دختر و پسر

 

جلسه ششم: تفاوت های جنسیتی بین زن و مرد

1- تناسب زن و مرد در زندگی 2- بیان فرق بین تناسب و شباهت 3- اهمیت نیازهای متفاوت و نقش آن در انتخاب همسر

 

جلسه هفتم: بررسی مهارت یا عقلانیت در زندگی مشترک

1-بیان چالش های زندگی مشترک و نقش عقلانیت 2- چگونگی سنجش عقلانیت و مهارت دختر و پسر 3- بیان آسیب ارتباط بلندمدت

 

جلسه هشتم: روش های انتخاب همسر

1- معیار انتخاب همسر 2- روش سنتی انتخاب همسر 3- روش مدرن انتخاب همسر

 

جلسه نهم: روش های پیدا کردن همسر

1- دیدگاه های افراطی پیدا کردن همسر 2- دیدگاه های تفریطی در پیدا کردن همسر 3- دیدگاه معتدل در همسریابی

 

جلسه دهم: فرآیند آشنایی تا ازدواج1

1- مرحله اول: ارزیابی حس دورنی نسبت به طرف مقابل 2- مرحله دوم: ارزیابی اصول اولیه فرد 3- مکان گفتگو و چگونه صحبت کردن

 

جلسه یازدهم: فرآیند ازدواج تا آشنایی 2

1- نحوه طی شدن فرآیند آشنایی تا حصول نتیجه 2- دیدارهای خانواده ها برای شناخت فرهنگ طرفین 3- ارزیابی اصول و میزان هماهنگی با طرف مقابل

جلسه دوازدهم: نگرانی های جوانان برای ازدواج

1-رویکردهای مقابله با نگرانی های پیش از ازدواج 2- همدلی کردن با جوانان نسبت به مشکلات پیش از ازدواج 3- چالش های تاخیر انداختن در ازدواج

 

جلسه سیزدهم: بررسی گرایش های عاطفی قبل از ازدواج

1- اهمیت به کارگیری صحیح نیاز و ارتباط عاطفی 2-عوارض تجربه عاطفی پیش از ازدواج 3- چالش های عاطفی پس از ازدواج

 

جلسه چهاردهم: تراکم اطلاعات و نقش آن در ازدواج

1- آسیب های تراکم اطلاعات در ارتباط با جنس مخالف 2- تاثیر فضای مجازی در ارتباط جنسی زوجین 3- آسیب های ایده آل طلبی در انتخاب همسر

 

 

 

استاد سید کمیل حسینی

 

جلسه اول: اهمیت پرداختن به مباحث جنسی

1- چرایی اهمیت پرداختن به مباحث جنسی 2- چیستی غریزه جنسی 3- تمایز غریزه جنسی و فرق آن با دیگر غرائز 4- مهم بودن غریزه جنسی در پویایی جامعه

 

جلسه دوم: راهبردهای هویت جنسی

1- راهبرد هویت جنسی 2- کاهش تحریک جنسی در فضای خانه و جامعه 3- تامین کردن هویت جنسی در خانواده 4- راهبرد خویشتن داری و کاهش آسیب 

 

جلسه سوم: هویت دهی راهبرد سالم جنسی

1-اختلالات هویت جنسی 2- پذیرش هویت جنسی و متعلقاتش 3- دوست داشتن جنسیت خود از ناحیه مرد و زن

 

جلسه چهارم: نشانه های اختلالات هویت جنسی

1- فرار از هم جنس از نشانه های اختلالات جنسی مردان 2- گرایش به تفریحات جنس مخالف از نشانه های هویت جنسی 3- دلایل پوشیدن لباس جنس مخالف

 

جلسه پنجم: نشانه های اختلالات هویت جنسی

1-نکاتی در مورد اختلالات جنسی 2- میل جنسی و نقش آن در زناشویی 3- تربیت نادرست و بروز مشکلات آن در افراد 4- تقسیم بندی های میل جنسی

 

جلسه ششم: افرادی که در رفتار جنسی دچار مشکل هستند

1-بیان معضلات جنسی 2- بیان اختلالات نعوظ مردان 3- حل کردن اختلالات جنسی قبل از ازدواج

 

جلسه هفتم: چه مباحثی در انتخاب همسر باید دانست

1-نگاه های غلط در مورد کفویت جنسی 2- تصورات غلط در خواستگاری بین زن و مرد 3- دقت کردن در محتوای مباحث ازدواج

 

جلسه هشتم: شناخت ملاک های اساسی در انتخاب همسر

1-بیان ملاک های اساسی خواستگاری 2-امید به آینده در معیارها 3- ملاک های امتیازی خواستگاری

 

جلسه نهم: تصورات ذهنی غلط متاثر از رسانه ها

1-متفاوت بودن زیست حقیقی با مجازی 2- نمونه هایی از تصورات غلط متاثر از رسانه ها 3- واقعی بودن عشق

 

جلسه دهم: پاسخ به سوالات مسائل جنسی 1

1- تمنیات جنسی جزء غرائز مردان 2- چگونگی و کیفیت سوال جنسی 3- مراجعه به مشاور راهکاری برای ازدواج خوب

 

جلسه یازدهم: پاسخ به سوالات مسائل جنسی2

1- ملاک های اطلاع از زیست جنسی گذشته همسر 2- سوالات ممنوعه در جلسات خواستگاری 3- مراجعه کردن به مشاور در خواستگاری

 

جلسه دوازدهم: نحوه ارتباط جنسی در دوران محرمیت1

1-چگونگی روابط جنسی در دوران محرمیت و عقد 2- احتیاط های دوران خواستگاری و آشنایی 3- تعهدآور بودن عقد رسمی

 

جلسه سیزدهم: نحوه ارتباط جنسی در دوران محرمیت2

1-کنترل کردن روابط جنسی و عاطفی قبل از آشنایی 2- بیان نکاتی در مورد عقد رسمی 3- نکات مهم قبل از ازدواج

 

استاد عباسی

 

جلسه اول: دانستن مسائلی قبل از ازدواج

1-چیستی و چرایی ازدواج 2- مراحل سه گانه ازدواج 3- دلایل مراجعه به مشاور

 

جلسه دوم: بیان انگیزه ها برای ازدواج 1

1- ضرورت مطالعه کردن پیرامون ازدواج 2- سه مولفه انگیزشی برای ازدواج 3- متفاوت بودن بین انگیزه و هدف

 

جلسه سوم: بیان انگیزه ها برای ازدواج 2

1- فرزندآوری و تربیت آن 2- دریافت حمایت و مراقبت

 

جلسه چهارم: بیان انگیزه ها برای ازدواج 3

1- رسیدن به رشد و تعالی 2- خود فراروی از مادیات در ازدواج 3- انتخاب همسر با توجه به ارزش های تعالی

 

جلسه پنجم: بیان حقوق زن و مرد در زندگی مشترک 1

1- ضرورت دانستن حق همسر در فضای زندگی مشترک2- تناسب میان حق همسر و نقش او در خانواده 3- نقش پررنگ زن در امانتداری در خانواده

 

جلسه ششم: بیان حقوق زن و مرد در زندگی مشترک 2

1- تکیلف آور بودن حقوق همسر 2- بیان تکالیف مشترک بین زن و مرد

 

جلسه هفتم: بیان مولفه های پیش از ازدواج

1- نشانه بلوغ پیش از ازدواج 2- چیستی بلوغ اقتصادی 3- ویژگی های مرد با هویت جنسی و جنسیتی کامل

 

جلسه هشتم: بیان شرایط ازدواج موفق 1

1- ویژگی های بعد ارتباط اجتماعی 2- اعتماد اساسی در رابطه بلوغ روانی و اجتماعی 3- بعد شناختی روانی و اجتماعی

 

جلسه نهم: بیان شرایط ازدواج موفق 2

1- بیان صفات شخصیتی انسان 2- هنجار پذیر بودن انسان ها 3- بررسی ابعاد رفتاری انسان برای ازدواج

 

جلسه دهم: ملاک ها و معیارهای فردی و اجتماعی انتخاب همسر

1- نقش اهداف در انتخاب همسر 2- تبیین شش معیار برای انتخاب همسر

 

جلسه یازدهم: چرا افراد در انتخاب همسر اشتباه می کنند

1- بیان چرایی انتخاب اشتباه همسر 2- بیان مسائلی از انتخاب اشتباه همسر

 

 

استاد عزت طلب 

جلسه اول: موضوع و اهداف تدریس

1- نسبت آموزش و تدریس 2- بیان ویژگی های تدریس 3- اهداف تدریس

 

جلسه دوم: روش مناسب تدریس در کارگاه های خانواده

1- توجه داشتن به تمایز در یادگیری 2- شناخت سبک یادگیری و برنامه ریزی برای ارائه محتوا 3- پیشنهادات در مورد فرآیند کارگاه های ازدواج 4- توجه کردن به موضوع شناسی در کارگاه 

 

جلسه سوم: بررسی تطبیقی روش تدریس سنتی و نوین 1

1- بیان روش تدریس سنتی 2- تبیین روش تدریس نوین 3- ویژگی های روش سنتی و نوین

 

جلسه چهارم: بررسی تطبیقی روش تدریس سنتی و نوین 2

1- آموزش فراگیر محور 2- جایگاه زمان در روش تدریس سنتی و نوین 3- آموزش مشارکتی 4- آموزش مبتنی بر همکاری

 

جلسه پنجم: روش های نوین تدریس

1- آموزش مبتنی بر تفکر 2- روش آموزش مبتنی بر مباحثه 3- بیان آموزش خدمت محور 4- روش نمایش تیمی برای تدریس

 

جلسه ششم: روش های تدریس در کارگاه آموزشی

1- روش الگوی آموختن کنترل خود در تدریس 2- روش استفاده از سمینار در تدریس 3- شیوه های تدریس کارگاهی 4- شیوه های پرسیدن سوال در کارگاه

 

جلسه هفتم: شیوه اجرای کارگاه آموزشی

1- شیوه های ایفای نقش در کارگاه 2- مزایای ایفای نقش در کارگاه 3- نکات اجتناب ناپذیر در اجرای کارگاه 4- روش مدیریت کارگاه

جلسه هشتم: روش مدیریت کارگاه آموزشی و ارائه راهکار

1- رفتارهای تخریبی برای کارگاه 2- روش مدیریت کارگاه بی نظم 3- علل مربوط به محیط در بی نظم بودن کارگاه آموزشی 

 

جلسه نهم: روش تسهیلگری در آموزش

1- وظیفه تسهیل گر در آموزش 2- مزایای تسهیل کردن آموزش 3- راهکار عملی برای تسهیل کردن آموزش 4- راهکار نظری برای تسهیل کردن آموزش

 

جلسه دهم: اصول اخلاق حرفه ای در آموزش 1

1- قابل اعتماد بودن از اصول اخلاق حرفه ای 2- منظم بودن از اصول اخلاق حرفه ای 3- صداقت و شفافیت از اصول اخلاق حرفه ای 4- حفظ حریم و مدیریت شوخی از اصول اخلاق حرفه ای

 

جلسه یازدهم: اصول اخلاق حرفه ای در آموزش 2

1- تخصص و ضرورت ارتقاء دادن علمی در کارگاه داری 2- نشان دادن تعهد نسبت به کار 3- الزامات اخلاقی مدرس در کارگاه داری 4- خود مهارگری و خود تنظیمی در اجرای کارگاه

 

 

استاد کفیل

جلسه اول: کفویت اعتقادی در زوجین 1

1- ابعاد کفویت 2- بررسی کفویت اعتقادی در زوجین 3- آسیب های عدم کفویت اعتقادی 4- اهمیت کفویت اعتقادی 3- آسیب های عدم کفویت اعتقادی 4- اهمیت کفویت اعتقادی

 

جلسه دوم: کفویت اعتقادی در زوجین 2

1- نحوه میزان سنجش اعتقادی 2- موسیقی و ماهواره از موارد اختلافی در کفویت اعتقادی 3- دینداری های شخصی در جامعه کنونی 4- آشنایی 3 تا 6 ماه برای شناخت بیشتر زوجین

 

جلسه سوم: کفویت اجتماعی زوجین

1- کفویت اجتماعی خانواده ها در زوجین 2- ارتباط های چهارگانه در ازدواج 3- تبیین مرزهای گسسته و پیوسته در ازدواج 4- کفویت به جهت تعداد اعضای خانواده

 

جلسه چهارم: کفویت ساختار خانواده در زوجین

1-الگوی توزیع قدرت در خانواده ها 2- عوامل اختلافی در عدم تناسب خانوادگی 3- تفاوت خانواده گسترده و هسته ای 4- تفاوت فرهنگ در خانواده گسترده و خانواده هسته ای

 

جلسه پنجم: کفویت اقتصادی در زوجین

1-بررسی کفویت اقتصادی در زوجین 2- لزوم عدم وجود تضاد طبقاتی در کفویت اقتصادی 3- عواقب عدم کفویت اقتصادی 4- نقش رشدیافتگی عقلی در کفویت اقتصادی

 

جلسه ششم: کفویت اجتماعی در زوجین 1

1- تاثیرپذیری کفویت اجتماعی از کفویت اقتصادی 2- عوامل موثر موثر در کفویت اجتماعی 3- جایگاه شغل در کفویت اجتماعی 4- عواقب عدم کفویت شغلی در زوجین

 

جلسه هفتم: کفویت اجتماعی در زوجین 2

1- بررسی میزان تحصیلات در کفویت اجتماعی 2- محاسن تحصیلات نزدیک بهم در زوجین 3- عواقب در اختلاف تحصیلات در روابط زوجین 4- نقش تحصیلات بانوان در کفویت اجتماعی

 

جلسه هشتم: سن مناسب ازدواج در زوجین

1- ابعاد مختلف سن مناسب ازدواج 2- قاعده کلی میزان تفاوت سن ازدواج 3- شروط ازدواج در سن بیشتر دختر

 

جلسه نهم: کفویت شناختی در زوجین

1- وجود تفاوت های روانشناختی در هر دو فرد 2- نحوه سنجش سلامت روان از هر فرد 3- مهم بودن تناسب شخصیتی در ازدواج 4- سلطه پذیری و سلطه جویی در زوجین

 

 

استاد نورعلیزاده

 

جلسه اول: بیان ضرورت و اهمیت خودشناسی

1-خودآگاهی پیش و پس از ازدواج 2- شناخت جهان بینی همسر برای ازدواج 3- راه های خودشناسی برای ازدواج

 

جلسه دوم: بیان سوالات خواستگاری و نقش آن برای شناخت

1- بررسی ابعاد خودشناسی 2- شناخت ویژگی های شخصیتی مخصوص خود 3- شناخت تست کتل و نقش آن در شناخت

 

 

جلسه سوم: بیان ویژگی های شخصیتی

1- کمک گرفتن از دیگران برای شناخت 2- شناخت ویژگی های شخصیتی و هویتی خانوادده 3- بررسی ویژگی های منفی و مثبت خانواده

 

جلسه چهارم: بررسی ابعاد ویژگی های ارزشی در ازدواج

1- شناخت ارزش های شخصی 2- بررسی موضوعات اخلاقی در زندگی 3- نقش ارزش در معیارهای ازدواج

 

جلسه پنجم: شناخت خود به جهت مادی

1- ضرورت شناخت همسر در امور زندگی 2- پیشینه افراد مادی گرا 3- روحیه بعضی از افراد تجمل گرا

 

جلسه ششم: سنجش ویژگی های شخص مورد نظر برای ازدواج

1-سوالات شناختی برای شناخت 2- تاکید بر داشتن بعضی از صفات در همسر3- محک زدن شخص مورد نظر

 

جلسه هفتم: خودکاوی و خودشناسی از ویژگی های تناسب سنجی1

1- ویژگی ها و شرایط طرف مقابل برای ازدواج 2- شناسایی مهم ترین خط قرمز طرف مقابل 3- معرفی تیپ شخصیتی 

 

جلسه هشتم: خودکاوی و خودشناسی از ویژگی های تناسب سنجی2

1-شناسایی تیپ شخصیتی افراد با استفاده از تست کتل 2- ویژگی های تیپ شخصیتی الف 3- ویژگی های تیپ شخصیتی ب

 

جلسه نهم: سنجه سلامت شخصیت

1-تست هایی که خود آرمانی را می سنجند 2- دستورالعمل استفاده از جدول 3- خودپنداره و نقش آن در ازدواج

 

جلسه دهم: بررسی موانع رشد خودآگاهی

1- توقعات بش از اندازه فرد از خودش 2- ویژگی افراد متوقع 3- کمال گرایی شخص 4- ویژگی افراد مناسب برای ازدواج

 

 

خانم فیاض

جلسه اول:بررسی مسائل فرهنگی در ازدواج

1-روش مواجهه با آداب و رسوم متفاوت 2- چگونگی برخورد با خانواده های هسته ای 3- به تفاهم رسیدن دختر و پسر در جزییات 4- روش های اعلام برنامه ها به خانواده ها

 

جلسه دوم: تبیین مسائل اقتصادی در ازدواج

1- مانع بودن مسائل اقتصادی در ازدواج 2- راهکارهای برطرف کردن مانع اقتصادی 3- بیان مسئله کفویت ونقس آن در قوام خانواده

 

جلسه سوم: تاثیر مسائل خانواداگی در ازدواج

1- در میان گذاشتن مسائل جزیی بین دختر و پسر 2- تشویق برای مستقل دانستن دختر و پسر بعد از ازدواج 3- بیان مسئله کفویت و نقش آن در قوام خانواده

جلسه چهارم: نقش و بررسی تحصیلات در ازدواج

1-مطرح بودن تحصیلات به عنوان مانع 2- اشتباه راهبردی گره زدن ازدواج به تحصیلات 3- بیان آسیب های مجردی 4- راهکارهایی برای ازدواج همراه با تحصیلات

 

جلسه پنجم: مسئله سربازی و نقش آن در عدم ازدواج

1- مطلوبیت خدمت سربازی همزمان با ازدواج 2- چگونگی مانع بودن شغل برای ازدواج 3- ازدواج در پرتو رسید بلوغ عقلی و اکتسابی لوازمات حداقلی

 

جلسه ششم: مسئله مسکن و مانع شمردن آن برای ازدواج

1- شروع زندگی مشترک از مسکن حداقلی 2- جهیزیه مانع برای ازدواج 3- گفتگو کردن در مورد جهیزیه در همان جلسات اول 4- راهکارها برای ازدواج موفق

 

جلسه هفتم: بررسی معیارها و ایده آل ها برای ازدواج

1- شروع زندگی مشترک از مسکن حداقلی 2- پی بردن به عدم معیارهای کامل خود برای ازدواج 3- از بین رفتن منطق با وجود احساسات

 

جلسه هشتم: تلقی راحتی به وسیله ازدواج

1-واقع بینانه وارد شدن به زندگی مشترک 2- باوهای غلط نسبت به زندگی مشترک 3- رشدیافتگی در پرتو حل مسائل زندگی

 

جلسه نهم: راهکار برای انتخاب آگاهانه ازدواج

1- خودآگاهی نسبت به خویش 2- چگونگی شروع صحبت بعد از آشنایی 3- تعریف و یادداشت معیارهای خود برای ازدواج

مفید برای

اساتید دوره ها و کارگاه های آموزشی

اساتید
محسن آدینه
محسن آدینه
راهنمایی و مشاوره

ندارد

اعظم صادقی
اعظم صادقی
راهنمایی و مشاوره

من اعظم صادقی فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم و استاد این دوره نیز هستم

نظرات کاربران
نظر خود را با ما درمیان بگذارید